Tin tức-Sự kiện
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
13/07/2022 04:27:01

Sáng 13.7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và trên 200 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối cùng dự.

Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục kịp thời phổ biến, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ và tỉnh. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết sàng lọc, cho ra khỏi đảng những trường hợp không đủ điều kiện. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2022. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027…

Các đại biểu nghe GS.TS. Trần Văn Phòng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị góp phần quan trọng thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của tỉnh là "Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá". Toàn Đảng bộ kết nạp được 66 đảng viên. Tất cả 66 cấp ủy, chi bộ trực thuộc đăng ký và thực hiện 134 công việc đột phá năm 2022. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng. Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra 2 cấp được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã kỷ luật khai trừ 1 đảng viên; Đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã kỷ luật khiển trách 31 đảng viên…

Sau hội nghị triển khai công tác, các đại biểu đã được nghe GS.TS Trần Văn Phòng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt và phân tích những nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

https://www.baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/audio-dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-208707
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1515
Trước & đúng hạn: 1515
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2022 22:16:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0