THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KHẨN Tìm người đã tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 và hoạt động của Bộ phận Một cửa thành phố Chí Linh THÔNG BÁO KHẨN Tìm người đã tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 và hoạt động của Bộ phận Một cửa thành phố Chí Linh THÔNG BÁO KHẨN Tìm người
15/12/2021 04:34:52

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1566
Trước & đúng hạn: 1566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 07:42:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 11,544