NÔNG THÔN MỚI
[Đồ họa] Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản Chí Linh tăng 6,2%/năm
23/05/2023 02:57:39

Đề án "Nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng giai đoạn 2021-2025" là một trong 11 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Chí Linh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

https://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/do-hoa-gia-tri-san-xuat-nong---lam---thuy-san-chi-linh-tang-62nam-235003
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1548
Trước & đúng hạn: 1547
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 20:35:01)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 9
Tất cả: 18,626