THÔNG BÁO
Thông báo Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 11 năm 2021
13/11/2021 01:47:10

Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đang có diễn biến phức tạp và thực hiện công văn số số 947/UBND-VP ngày 08/11/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố quyết định không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân của UBND thành phố. Công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đơn qua đường bưu điện đến UBND thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1566
Trước & đúng hạn: 1566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 05:43:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 11,543