THÔNG BÁO
Thông báo Về việc Tăng cường kiểm soát người đến/về từ vùng dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
13/11/2021 01:49:33

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Qui định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3802/UBND-VP ngày 15/10/2021 “về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh” theo đúng hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế.

Tuy nhiên, từ ngày 16/10 đến ngày 23/10/2021 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 07 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến người đến/về từ các địa phương đang có dịch và 03 trường hợp lây nhiễm thứ phát từ các ca nhiễm mới này. Để kịp thời khắc phục tình trạng nêu trên và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Chính phủ trong tình hình dịch hiện nay. UBND Tỉnh đã ban hành công văn số 3881/UBND-VP ngày 24/10/2021 “Về việc Tăng cường kiểm soát người đến/về từ vùng dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”. Thực hiện công văn trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Đức yêu cầu các ban, ngành, đơn vị có liên quan, trưởng KDC, các tổ Covid cộng đồng tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người về từ các vùng dịch cấp độ 2, độ 3 và độ 4 khi về địa phương phải khai báo ngay với Trạm y tế phường đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp. Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Tổ Covid đối với việc kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn phụ trách.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ những đối tượng cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tuyệt đối không để dịch bệnh lan ra ngoài cộng đồng do lỗi chủ quan; Chỉ thực hiện tổ chức cách ly y tế tại nhà khi gia đình đó đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo qui định của Bộ Y tế. Các trường hợp không đảm bảo điều kiện thì phải tổ chức cách ly tập trung hoặc cưỡng chế đi cách ly tập trung; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch theo quy định.

Các nội dung khác không nêu trong công văn này tiếp tục thực hiện theo Công văn số 3802/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh “về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các ban, ngành, các KDC, tổ Covid cộng đồng phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1566
Trước & đúng hạn: 1566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 07:22:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 11,544