NÔNG THÔN MỚI
Hải Dương trồng thêm 102 ha rừng
04/01/2022 10:04:10

Năm 2021, các địa phương ở Chí Linh, Kinh Môn trồng thêm 102 ha rừng, nâng tổng diện tích rừng được trồng, chăm sóc trong toàn tỉnh lên 487 ha. 

Trong đó, rừng trồng được chăm sóc khu vực nhà nước là 52 ha, còn lại là diện tích rừng trồng cây keo, bạch đàn cao sản thuộc rừng sản xuất của khu vực hộ cá thể. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ sơ bộ đạt 5.875 ha, chủ yếu là diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng và cây lâm nghiệp trồng phân tán sơ bộ năm 2021 đạt 4.010 m3, tăng 11% so với năm 2020 (sản lượng gỗ khai thác chủ yếu tập trung trong 6 tháng cuối năm 2021); sản lượng khai thác củi sơ bộ đạt 47.539 ster, so với năm 2020 tăng 3,5%. Củi khai thác chủ yếu là chặt cành, làm cỏ, phát quang và tận dụng thu gom khi khai thác gỗ của cây trồng phân tán.
https://www.baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/hai-duong-trong-them-102-ha-rung-191867
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1515
Trước & đúng hạn: 1515
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2022 22:15:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0