CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đưa thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy ra giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã
23/03/2022 05:13:13

Ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có chỉ đạo về việc đưa thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy ra giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đưa 28 thủ tục hành chính của lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy ra thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp theo thẩm quyền quy định. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông công khai 28 thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử dùng chung tỉnh Hải Dương để thực hiện thống nhất từ ngày 01/4/2022.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo các giải pháp kỹ thuật phần mềm, quy trình điện tử đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/3/2022.

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 618
Trước & đúng hạn: 618
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/05/2023 09:00:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 16,425