Tin tức-Sự kiện
Giao cấp xã xử lý trực tuyến 50% trở lên số hồ sơ thủ tục hành chính
17/05/2022 04:30:04

UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022.


Công chức bộ phận "một cửa" xã Đại Đức (Kim Thành) tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đạt tỷ lệ từ 55% trở lên hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ này từ 50% trở lên. Tỷ lệ % được xác định theo số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến thuộc danh mục TTHC đã công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công tỉnh trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm các biện pháp kỹ thuật để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; xử lý hồ sơ trực tuyến toàn bộ hoặc một số bước trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công tỉnh; đưa tỷ lệ dịch vụ công được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vào tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương năm 2022...
https://www.baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/giao-cap-xa-xu-ly-truc-tuyen-50-tro-len-so-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-203838
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 1562
Trước & đúng hạn: 1561
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 17:13:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 18,686