TIN TỔNG HỢP KHÁC
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào sáng 10.3
06/03/2023 08:53:07

Địa chỉ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh tại số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung (TP Hải Dương).

Theo kế hoạch, vào 8 giờ sáng 10.3, các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh tại số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung (TP Hải Dương).

Việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo nội dung công dân đã đăng ký về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Ban Tiếp công dân tỉnh. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp huyện đề nghị công dân đăng ký tiếp công dân với Chủ tịch UBND cấp huyện để được xem xét, giải quyết.

Thông báo đề nghị công dân đăng ký nội dung tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh trực tiếp tại Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 7.3 và nhận giấy hẹn tiếp công dân để được tham gia buổi tiếp công dân nêu trên.

UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, nội dung đăng ký tiếp dân của công dân vào buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 10.3.
https://baohaiduong.vn/tin-tuc/cac-dong-chi-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-tiep-cong-dan-dinh-ky-vao-sang-103-228308
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1555
Trước & đúng hạn: 1554
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 18:58:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tất cả: 18,643