CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh diễn ra ngày 28.4
08/04/2022 04:49:56

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XVII sẽ được tổ chức vào ngày 28.4 để xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhân sự và đầu tư công.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị liên tịch

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVII, sáng 8.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thứ 11 của Thường trực HĐND tỉnh và hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVII được tổ chức vào ngày 28.4 để xem xét các tờ trình, thông qua các nghị quyết về kéo dài thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; phân bổ kế hoạch đầu tư công từ nguốn vốn vay để trả nợ gốc năm 2022; chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; chấp thuận chủ trương thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022; phê duyệt số lượng, mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, khu dân cư tại các xã, phường, thị trấn; phê duyệt nội dung, định mức chi tổ chức các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông; miễn nhiệm, bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026...         

Phát biểu kết luận tại hội nghị liên tịch, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức chuẩn bị, tổ chức kỳ họp và nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh. UBND tỉnh rà soát lại tờ trình chấp thuận chủ trương thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 để không bất cập với chỉ tiêu đất lúa sau này của các địa phương. UBND tỉnh hoàn thiện các tờ trình, nội dung liên quan xong trước ngày 22.4. Các ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh để thống nhất nội dung, số liệu trình tại kỳ họp, bảo đảm chính xác, chất lượng cao…

Phát biểu kết luận phiên họp thứ 11 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh cần chuẩn bị tốt nội dung cho Kỳ họp thứ 7, tránh bị động. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí nội dung các cuộc giám sát của các ban HĐND tỉnh trong thời gian tới. Dự kiến trong tháng 5, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức cuộc chất vấn và trả lời chất vấn giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh. Để chuẩn bị cho cuộc chất vấn này, các ban HĐND tỉnh cần chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo giám sát, nhất là các kiến nghị cần sắc bén, cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn; chuẩn bị chu đáo nội dung chất vấn, câu hỏi chất vấn. Sau phiên chất vấn này sẽ có nghị quyết chất vấn…

https://www.baohaiduong.vn/chinh-tri/ky-hop-thu-7-hdnd-tinh-dien-ra-ngay-284-200238
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 1559
Trước & đúng hạn: 1558
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2023 08:36:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0