TIN TỔNG HỢP KHÁC
Không thực hiện tốt công việc đột phá
01/12/2022 08:00:07

Nêu gương đăng ký, thực hiện công việc đột phá là căn cứ rất quan trọng trong xếp loại đảng viên. Nhưng có cán bộ, đảng viên chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa tốt việc đã đăng ký.

Tại cuộc họp tổng kết năm 2022 của Chi bộ thôn A, trong phần kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn quán triệt:

- Một điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể chi bộ, chi ủy và từng đảng viên năm nay là phải đánh giá việc nêu gương đăng ký, thực hiện các công việc đột phá năm 2022. 

Sau khi nghe bản kiểm điểm cá nhân của đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, các đảng viên bắt đầu tham gia góp ý.

- Tôi cơ bản đồng tình với bản kiểm điểm của đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn. Về công việc đột phá, tôi thấy năm 2022, đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn thực hiện tốt 2 việc đột phá của bản thân lãnh đạo chi bộ, thôn hoàn thành mở rộng đường làng từ 4 m lên 7 m và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Mong đồng chí tiếp tục phát huy, giữ vững kết quả này trong những năm tiếp theo  - đồng chí Phó Bí thư Chi bộ nêu ý kiến.

- Tôi cũng chỉ xin phát biểu tham gia một ý nhỏ thôi. Tôi đề nghị sang năm 2023, đồng chí Bí thư Chi bộ và tập thể chi ủy nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công việc đột phá của từng đảng viên để tất cả mọi người đều phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các việc đột phá đã đăng ký. Tôi thấy năm nay đa số các đảng viên thực hiện khá tốt việc đột phá đã đăng ký, song cũng còn một số đảng viên đăng ký công việc đột phá chưa cụ thể nên khó đánh giá - đảng viên B. nói.

Đến phần kiểm điểm của đảng viên Q., Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn, mọi người thảo luận khá sôi nổi khi đồng chí Q. tự nhận mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

- Tôi thấy tiếc cho đồng chí Q.  Năm 2022, đồng chí Q. đăng ký việc đột phá tổ chức thực hiện tốt mô hình phân loại rác thải tại nguồn trong hội viên phụ nữ của thôn. Tuy nhiên, qua đánh giá thì mô hình này thực hiện chưa thành công, có một số hội viên phụ nữ ban đầu hăng hái thực hiện nhưng giờ lại bỏ bê. Đảng ủy đã chỉ rõ những hạn chế này trong cuộc kiểm tra tại chi bộ ta - đảng viên T. cho biết.

- Tôi cũng nhất trí với ý kiến của đồng chí T. Liệu có thể cân nhắc, linh hoạt để đồng chí Q. hoàn thành tốt nhiệm vụ được không, để đồng chí ấy đỡ thiệt thòi - đồng chí Chi ủy viên nêu ý kiến.

- Nêu gương đăng ký, thực hiện công việc đột phá là căn cứ rất quan trọng trong xếp loại đảng viên. Chi bộ cũng quan tâm nhắc nhở nhưng đồng chí Q. lại chưa thực sự chú tâm, cố gắng. Tôi đề nghị chúng ta cần thực hiện nghiêm, không nên nể nang, không vì thành tích mà thực hiện không đúng. Đây cũng là bài học chung để mỗi đảng viên cần rút kinh nghiệm trong năm sau. Đề nghị xếp loại đồng chí Q. hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí có nhất trí không? - đồng chí Bí thư Chi bộ nêu quan điểm.
https://baohaiduong.vn/xay-dung-dang---chinh-quyen/khong-thuc-hien-tot-cong-viec-dot-pha-220509
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1548
Trước & đúng hạn: 1547
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 23:19:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 18,629