CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
20/04/2023 09:21:28

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Hiện nay, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử của tỉnh mới đạt 22,1%. 
       
Để nâng cao tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử và phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với trường hợp chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp công an cơ sở tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp, định danh điện tử. Những trường hợp đã thu nhận nhưng chưa được kích hoạt, giao Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, thôn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20.5.2023. 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt đến 100% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý gương mẫu thực hiện và hướng dẫn người thân thực hiện việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hướng dẫn việc thu nhận căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận "một cửa" các cấp và các địa điểm công cộng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh để người dân biết, tìm hiểu, hưởng ứng thực hiện...     
https://baohaiduong.vn/chuyen-doi-so/day-manh-cai-dat-kich-hoat-va-su-dung-tai-khoan-dinh-danh-dien-tu-232023
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1548
Trước & đúng hạn: 1547
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 23:09:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 18,629